Nyttige ord å kunne :

-Cellekjerne: Komandosentralen i cellen, som inneholder DNA(arvestoffet)

-Cellemembran: En tynn hinne som holder celleinnholdet sammen, og som kontrollerer hvilke stoffer som går ut og inn av cellen.

-Cellevegg: Et lag utenpå cellemembranen til plante og bakterie celler.

-Organeller: Cellelegmer som har en viktig oppgave i cellen.

-Kloroplaster: Organeller som inneholder det grønne fargestoffet klorofyll.

-Planteceller og dyreceller : Planteceller kjennetegnes at de har kloroplaster, cellevegg og vakuoler. Dyreceller har mye til felles med planteceller, men mangler callevegg, kloroplaster og store vakuoler. I tillegg har de lysosomer.

-Mitokondrier : Organeller som står for energiforsyningen i cellen ved at celleåndingen foregår der.

-Celleånding: En kjemisk prosess i mitokondriene i cellen,  hvor energien i glukose blir omgjort til varme. Celleånding krever oksygen, og det dannes karbondioksid og vann.

-Ribosomer: Små organeller som produserer proteiner i cellen.

-Cytoplasma: Omgir cellekjernen, og inneholder proteinrik, geleaktig væske.

-Spesialiserte celler: Byggesteinen til alle flercellede organismer.

Celler er grunnenheten i alle levende organismer. Vi skiller mellom encellede og flercellede. Vi deler mellom to hovedtyper: De med og de uten cellekjerne. 

 

FOKUSSPØRSMÅL  , uke 34.

1.1. a) Alle levende organismer har evnen til å reprodusere seg selv. De kan skaffe seg energi fra omgivelsene, vokse og få avkom. De inneholder DNA(arvestoffet) som overføres til avkommets neste generasjon.

b) ENCELLEDE ORGANISMER: De finnes frittlevende i vann, som f.eks. tøffeldyr, kiselalger og parasitter.

c) For å finne ut om det er sand eller tørrgjær, må man se av de som forandrer seg, for tørrgjær er et levende organisme.

1.2 a) BAKTERIER var de første organismene som oppstod på jorda. I dag lever de overalt, og kan klare seg i alle miljøer.

b) Bakterier er runde, avlange og spiralformet. De er uten cellekjerne, og har tykk og solid cellevegg utenfor cellemembranen.

Bakterievirus fester seg på celleveggen hos en bakterie og sender DNA-molekylet inn i bakteriens cytoplasma.

1.3

 A – Proteiner dannes på ribosomene.

B – Cellemembraen holder celleinnholdet sammen.

C – Energien i glukose frigjøres i mitokondriene.

D – Cytoplasma er den geleaktige væsken som fyller opp cellen.

Reklamer