OPPGAVER, uke 37

1.8 a) Hvordan slipper gassene karbondioksid og oksygen inn og ut i et grønt blad? Vannet tas opp fra jorda gjennom røttene og transporteres opp gjennom stammen og ut i bladene, der fotosyntesen foregår. Vanntransporten skjer i vedrørene og karbondioksid tas fra lufta. På innsiden av bladet er det små åninger som gjør at karbondioksid, oksygen og vanndamp slipper inn og ut av bladet. Denne åpningen åpnes og lukkes etter behov.

b) Hvor i bladet finnes kloroplastene? Hvilken funksjon har de ? Kloroplastene som er små, lysegrønne organeller finnes i cytoplasmaet i plantecellene. De inneholder klorofyll, som omdanner solenergi som brukes til alle cellens livsfunksjoner.

c) Hva er nervene i et blad? Hvilken funksjon har de? Det er silrørene som blir kalt nerver i et blad. De står for transporten av organiske stoffer.

d) Koble sammen setninger: 

A- Karbondioksid er en gass som finnes i luft.

 B- Kloroplastene er organeller i planteceller.

 C- Veden i et tre er omdannet glukose.

D- Fotosyntesen er en prosess hvor det dannes gluose og oksygen.

 1.13 a) Hva er formålet med celleånding? Hvor foregår den? Celleåndingen foregår i mitokondriene. Ved celleånding kan både planter og dyr omgjøre energien i næringen til energi som trengs til livsfunksjonene. De puster inn det vi puster ut og omvendt.

 b) Velg riktig avslutning på setningen: Celleånding er at glukose forbrenner i cellene.

c) Til hvilke oppgaver trenger kroppen energi? Kroppen dør uten energi. Vi trenger det til livsviktige funksjoner som å bygge nye celler, fra melekyler gjennom cellemembranen, holde jevn kropstemperatur, sende nervesignaler og bevege seg.

d) Hvorfor øker kroppens behov for oksygen ved fysisk aktivitet? Når det kommer for lite oksygen til musklene mens de arbeider, blir musklene fulle av melkesyre. Det foregår en celleånding som trenger oksygen. Jo bedre form vi er i, jo mer kommer oksygen til musklene.

 e) Hvilken type cellevev hos mennesker finnes det ekstra metakondrier i? Siden musklecellene bruker mye energi, er det mange metakondrier i muskelcellene.

f) Hva skjer hvis musklene ikke får tilstrekkelig med oksygen? Vi trenger tilstrekkelig tilførsel med oksygen fordi melkesyra gjør muskelvevet så surt at det etterhvert slutter å fungere.

1.14  En gutt kan arve egenskaper både fra faren og moren sin.

1.15 a) Hva er det som gjør at dronnigen og en arbeidsbie i en bikube blir forskjellige? Dronnigen får dronniggele innefor de tre første dagene etter å ha blitt klekket ellers blir hun en vanlig arbeidsbie.

b) Hvilken betydning kan miljøet ha for egenskapene hos en person? Mange egenskaper vi kan få, skyldes en kombinasjon av arvestoffet i cellene våre og måten vi lever på. Egenskaper som bare bestemmes av miljøet er f. eks. språk, frisyre og høflighet.

1.16 a) Hva er Watson og Crick kjent for? de fant ut hvordan DNA- molekylet er bygget opp. Dette regnes som et av vitenskapens største framskritt på 1900- tallet.

c) Hvor finnes oppskriften som forteller hvilke aminosyrer som skal sitte etter hverandre i proteiner som cellen lager? Basene A, C, T, G ligger som en serie av koder i DNA- et. Hver av kodene tilsvarer en bestemt aminosyre i et protein.

 d) Fortell hva er triplett kode er, og hva den bestemmer. Hver kode består av tre baser som ligge etter hverandre f. eks. A, C, T og kalles en triplett kode. Kodene på genet bestemmer hvilken aminosyre skal være på en bestemt plass i aminosyre- kjeden i et protein.

e) Hvorfor er det hensiktmessig at de fleste gener i en celle er skudd av? De forskjellige genene i de ulike cellene i kroppen har samme oppskrift. Vi trenger bare ikke alle overalt. F. eks. Vi trenger ikke hår på munnen.

Reklamer