RAPPORT , UKE 42

Hensikt:

Hensikten med forsøket var å undersøke hvor fort seksuelt overførbare sykdommer(SOS) kan bli spredd.

Utstyr:

  • NaOH(base)
  • Vann
  • Fenoftalein(Indikator)
  • Reagensrør
  • Pipette

Beskrivelse:

Vi utførte forsøket to ganger, fordi det første forsøket ble ødelagt pga at utstyret hadde rester av indikatoren BTB i seg. Vi ville prøve på nytt, og begynte med at alle tok hvert sitt reagensrør og pipette. Vi fylte reagensrøret med vann, som skulle forestille kroppsvæske. Vi samlet alle reagensrørene på kateteret og Thor Erik fylte oppi smitte i et av reagensrørene ,uten at vi fikk vite hvilket som ble smittet. I motsetninger til første gang, puttet Thor Erik også oppi immun-væske.  Deretter tok vi hvert vårt reagensrør og begynte å bytte «kroppsvæsken» med hverandre.  Dette skulle forestille sex.  Vi byttet med tre forskjellige «partnere»(Jeg puttet pipetten oppi vannet i reagensrøret og slapp det i «partnerens» reagensrør, og motsatt) og satte tilbake reagensrørene på kateteret, slik at Thor Erik kunne tilsette fenoftalein.  På denne måten kunne vi se hvem som ble smittet og hvem som ikke ble.

 Resultat:

Vi fant ut at 8 av 13 reagensrør ble smittet, fordi Thor Erik puttet oppi fenoftalein. De smittede reagensrørene fikk en rosa farge. Vi drøftet hvem som hadde byttet «kroppsvæske» med hverandre, og kom frem til at Emilie var smittekilden i 2.forsøk. I første forsøk var Benedicte smittekilden.

Reklamer