Fokusspørsmål , uke 43.    s.84

1 )Hva menes med ordet «stilling» i begrepet stillingsenergi? Ordet stilling betyr plassering. Stillingsenergi kommer av at en energi har en bestemt stilling eller posisjon.

2) Alle energiformer kan deles inn i to hovedkategorier. Hvilke? Alle energiformer er bevegelsesenergi(kinetisk engergi) eller stillingsenergi(potensiell energi).

3) Hvilken energiform kan vi bruke til å lagre energi? Gi to eksempler. Stillingsenergien kan brukes til å lagre energi. Grunnen til at bevegelsesenergi ikke gjør det, er fordi de fleste bevegelser vil stoppe opp ganske raskt. F.eks. En ball triller bortover, vann renner nedover, en huske setter i bevegelse.. Alt vil etterhvert stoppe etter kort tid. Men stillingsenergien er annerledes. F.eks. En sammenpresset fjær kan ligge i en eske så lenge vi vil, uten å miste energien sin. Vann kan samles opp i vannmagasiner, og slippes først når vi trenger energien. Vedkubber kan lagres i mange år, helt til vi kaster den på bålet.

4) Hvilken målenhet bruker vi for energi? Vi bruker målenheten Joule(J) til å måle energi.

 

Fokusspørsmål,    s.86

Dynamo = liten generator som omdanner bevegelsesenergi til elektrisk energi, tidligere vanlig på sykler for å gå sykkellykta til å lyse.

1) Hva menes med begrepene energikilde og energimottaker? En energikilde er det som gir fra seg energien til energimottakeren. F.eks. Hvis vi tar for oss et menneske og en sykkel, er musklene i bena energikilden fordi den gir fra seg energi til sykkelen, som er energimottaker. Dersom man sykler oppover, mottar sykkelen både bevegelsesenergi og stillingsenergi.

2)Hva er en energikjede? En energikjede viser hva som skjer med energien. F.eks. Muskler – Sykkel – Dynamo – Lyspære . Her gir muskelen energi til sykkelen, sykkelen mottar og gir energi til dynamoen som mottar og gir energi til lyspæra.  En energikjede er en lang rekke med energimottakere som i neste omgang er energikilder. Omtrent alle energikjeder begynner i sola. (Sol- Gress- Ku- Melk-Muskler-Sykkel-Dynamo-Lysåære)

3)Fra økologien vet vi at planter produserer energirike forbindelser. Hvor henter plantene energien fra? Plantene henter energien fra sola. 

4) Hva kalles prosessen der solenergi omdannes til bioenergi? Denne prosessen kalles fotosyntesen.

 

Fokusspørsmål , s.88

1) Hvordan forklarer vi hva energi er ? Det er ikke noe som forteller kortfattet hva energi er, men vi vet at det alltid overføres energi fra et sted til et annet. Da skjer det noe, så energi er det som får noe til å skje. Ingenting virker uten energi – verken CD-spillere , strikkepinner eller kroppen din.

2) Hva sier energiloven? Energi kan aldri skapes eller bli borte. Den kan kun overføres fra en form til en annen.

3) Hva menes med begrepene lavverdig og høyverdig? Siden de fleste energikjeder ender opp som varme til omgivelsene, kan vi ikke lenger bruke den til noe nyttig. Derfor kaller vi denne energien lavverdig energiform. Hver gang vi utnytter energien, er den vanskelig å utnytte neste gang.   Elektrisk energi er lett til å utnytte til mange ting. Derfor kaller vi denne energienhøyverdig energi.

Reklamer