Fokusspørsmål, s. 91.    UKE 44

1) I naturfag brukes ordet kraft om noe helt bestemt. Forklar. I naturfager brukes ordet «kraft» når noe dytter på eller drar i en gjenstand. Vi bruker det ikke om forskjellige ting som vi gjør i dagligtalen som f.eks : Når vi koker okseknoke noen timer eller om Norge bør satse på gasskraft.

2) Hvilken målenhet bruker vi for kraft ? Vi måler kraft i Newton(N). Denne målenheten er oppkalt etter den engelske vitenskapsmannen Isaac Newton.

3) Hva slags instrument bruker vi for å måle en kraft? For å måle kraft bruker vi en fjærvekt.

4) Hva er forskjellen på massen og tyngden av en gjenstand? Tyngden av en gjenstand er den kraften som gjenstanden trekkes mot bakken med. Hadde vi hatt gjenstanden på månen, ville den veid mindre der, fordi månen ikke trekker like sterkt som det jorda gjør.  Massen av en gjenstand ville ikke vært noe mindre om man hadde hatt den på månen, fordi massen forteller hvor mye stoff gjenstanden består av. Massen er det samme på jorda som på månen, den endrer seg ikke.

5) Hvordan finner vi tyngden av en gjenstand når vi kjenner massen? Vi ganger massen med 10 for å finne tyngden. F.eks.  0,2 kg = 2,0N.

6) Hvorfor er tyngden av en gjenstand ulik på jorda og på månen? Tyngden er ulik fordi at månen ikke trekker like mye på gjenstanden som det jorda gjør. OPPGAVER

3.17  Hvilke påstander er riktige?

a) Massen av en gjenstand er omtrent seks ganger større på jorda enn på månen. – FEIL , massen er den samme uansett om den er på jorda eller månen.   b) Tyngden er en kraft som måles i newton. – RIKTIG     c) Hvis tyngden er 1kg på jorda, er den 1kg overalt i universet. – FEIL, tyngden varierer. d) Massen av en gjenstand er den samme på jorda og på månen. – RIKTIG e) Massen forteller hvor mye stoff en gjenstand består av. – RIKTIG

 

3.18 Skriv av tabellen nedenfor i arbeidsboka og sett inn tallene som mangler.

Masse på jorda |  Tyngde på jorda

1 kg                                10N

200 g                             2N

2,5 kg                            25N

0,05                              0,5N

3.20

Jeg tror strikken vil bli lenger .

 

Reklamer