RAPPORT, uke 44

Hensikt:

Hensikten med forsøket var å finne ut om man bruker mest kraft på å dytte opp en vals på en kort skråplan, langt skråplan eller løfte den rett opp. Vi skulle undersøke hvordan et skråplan påvirket kraft og arbeid.

Utstyr:

  • Fjærvekt
  • Linjal
  • Liten vals
  • Stativ med pinne som skråplanet kan hvile seg mot
  • Planke (0,5 m og 1,0 m)

Beskrivelse:

Først satte vi opp stativet med en pinne som skråplanet kunne hvile seg mot, 40 cm over bakken. Vi festet valsen på fjærvekten(passet på at den var på 0N) og løftet den rett oppover med jevnt tempo, og leste av hvor mye kraft vi bruke på fjærvekta uten skråplanene. Så lente vi den korteste planken på pinnen, passet på at fjærvekta var på 0N og kjørte den oppover den korte planken. Så leste vi av hvor mye kraft vi brukte til det på fjærvekta. Deretter tok vi den lengste planken og lente på pinnen, og kjørte valsen opp det lange skråplanet. Så leste vi av hvor mye kraft vi brukte på fjærvekta.Figur

Resultat:

Resultat-tabell

Konklusjon:

Tabellen viser at vi brukte like mye arbeid alle gangene, men at det krevdes mindre kraft når strekningen ble lenger.

F.eks. Det ville ha føltes mye tyngre for oss å gå rett oppover en bakke, men vi hadde tilført like mye potensiell engergi uansett om vi hadde gått rett oppover eller i sikk-sakk. Men kraften vi bruker blir større om man går rett oppover.

Reklamer