Innledning :

Hensikten med forsøket var å regne ut farten til en lekebil(i min mening, lav status!) og til slutt finne en gjennomsnittsfart.

Utstyr:

  • Lekebil med trekk-opp-motor
  • Stoppeklokke
  • Meterstokk
  • “Bilbane”

Beskrivelse:

Det er lurt å være to til tre personer på dette forsøket.

Først beregnet vi en bane på to meter med tydlige start-og stopp punkt.  En gjorde klar stoppeklokken,  en stod klar med papiret og den siste trakk opp bilen til max. Da hørte man det klikke i “motoren”. Vi satte bilen et stykke foran startpunktet på “bilbanen” og slapp den. Personen som hadde ansvaret for stoppeklokken trykket start når bilen passerte  startslinja og stopp når den passerte mållinja. Personen som hadde klart med papir  noterte ned resultatene. Vi prøvde dette fem ganger for å være helt sikre.

Figur:

tegning av biiil

Resultat:

Forsøk nr. Strekning(m) Tid(s) Fart (m/s)
  Målt Målt Utregnet
1 2 1,5 1,333 m/s
2 2 1,5 1,333 m/s
3 2 1,5 1,333 m/s
4 2 1,5 1,333 m/s
5 2 1,5 1,333 m/s

Gjennomsnittsfarten = Åpenlyst 1,333 m/s eller da 4,798 km/t .

Konklusjon :

Vi gjorde målingene så nøyaktige at vi fikk samme tall hver gang. MEN så fant vi ut etter nøye diskutering med Thor Erik at vi hadde gjort det forsøket feil. For vi klarte å regne ut gjennomsnittsfarten til bilen, men den sa egentlig veldig lite om den egentlige farten til bilen. Fordi farten har variert veldig mye. Når vi glemte å måle omkretsen til hjulet, glemte vi å sette bilen så langt bak startsstreken at den ikke rakk å bli ferdig med å akselerere. Så hos oss så trillet bilen i toppfart gjennom hele banen, så og si.

Reklamer