Lekser, uke 48.

Oppgaver s. 137

4.15) Hvilke av disse påstandene om solspekteret er riktige :

A) Vi ser vanligvis ikke fargene i solspekteret fordi vi blir blendet av det hvite lyset. – Riktig

B) Spekteret består av nøyaktig sju farger. – Feil, vi kan også si at det er fire, ti eller hundre om vi vil, det blir like riktig. Det avhenger av hvor nøye vi skiller nyansene.

C) Vi kan få fram fargene i solspekteret både ved hjelp av vann og glass.- Riktig. Lyset treffet vanndråpene/glasset og brytes slik at vi ser fargene.

D) Solspekteret oppstår når fargene i glasset treffes av hvitt lys. -Riktig

E) Et prisme tar bort de hvite lysstrålene, slik at fargene kommer tydeligere fram. – Riktig

F) Det røde lyset brytes minst i et prisme. –

4.16) A) En av fargene i sollyset reflekteres fra en rød genser. Hvilken er det?  Rød. En genser som bare sender ut rødt lys, som er en farge i sollyset, vil vi oppfatte som rød. Lyset som reflekteres bestemmer fargen på genseren, men mye av sollyset blir ikke reflektert tilbake, men absosbert.

B) Hvilke av fargene i sollyset absorberes av den røde genseren? Noen gensere reflekterer bare en farge, og absorberer resten av sollyset.  Oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett blir da absorbert.

4.17) A) Hvordan forklarer vi at snøen ser hvit ut ? Hvit reflekterer alle fargene, og det meste blir kastet tilbake og ikke absorbert. Slik oppfatter vi at snøen er hvit.

B) En svart flate reflekterer ikke lys. Likevel kan vi se den. Hva kommer det av? Svart absorberer mer av lyset. Resten blir reflektert og derfor vil vi se svart som svart.

c) Det kan være lurt å bruke lyse klær om sommeren og mørke om vinteren. Hva er grunnen til dette? Hvitt reflekterer det meste av lyset og aborberer ikke. Svart derimot, absorberer alt og reflekterer ingenting. Absorbering øker til en liten temperaturøkning og vil da blir varmere enn hvitt om vinteren.

4.18) Når vi skal kjøpe klær, kan det være lurt å ta med seg plagget bort i dagslyset for å se fargene. Hvilken av setningene nedenfor er den beste forklaringen på det?

Lampelyset i butikken gjengir ikke fargene på riktig måte. Lyspæren inneholder mye rødt lys og lite blått.

Reklamer