Når lysstråler går fra et medium til et annet blir lyset brutt. Størrelsen på brytingen avgjøres av tettheten til mediumene.

Medium = luft, vann, gass .. etc.

Når lys fra et medium med liten tetthet til et medium med stor tetthet, blir brytningsvinkelen mindre enn innfallsvinkelen. Motsatt, om lys går fra et medium med stor tetthet til et medium med liten tetthet. Da blir brytningsvinkelen større enn innfallsvinkelen.

Hvorfor ?  Lyset går alltid den raskeste veien.

Eks. på brytning.

Reklamer