Hvis vi bytter ut ett av hydrogenatomene i et hydrogenmolekyl me en OH-gruppe,  får vi en alkohol.  Alle alkoholder inneholder en eller fler hydroksylgrupper(OH-gruppe). Da er den flerverdig.

For å gjenkjenne et alkohol, vet vi at navnet vil slutte på -OL. F.eks : Etanol som er den type alkohol som vi drikker.

Fokusspørsmål , s. 158

1. Hvilken atomgruppe finnes i alle alkoholer? I alle alkoholer finnes det karboksylsyrer(OH-grupper).

2. På hvilke måter kan alkoholer være forskjellige? Egenskapen til alkoholene kan være forskjellige. De vanlige alkoholene er blandbare med vann, fordi OH-gruppen er polar, slik at den trekker på vannmolekyler. Noen alkoholer er mer helsefarlige enn andre, som f.eks metanol. Det er den som har minst molekyler, og er svært giftig. Når metanol brytes ned i leveren. dannes det maursyre, som fører med blodet rundt i kroppen og gjør skade blant annet på synsnerven. Man kan derfor bli blind, og det kan også skape dødlig virkning.  Et annet eksempel er Etanol, som er alkoholen som finnes i øl, vin og brennevin. Etanol er også giftig, men ikke i samme grad som metanol. Vi vil som regel sovne av rusen eller kaste opp og bli syke. Men store mengder kan skade indre organer.

3. Hva heter den alkoholen som brukes til alkoholholdig drikke? Etanol brukes i øl, vin og brennevin.

4. Hva vil det si at en alkohol er flerverdig? Alkoholer som inneholder to eller flere karboksylgrupper er flerverdige alkoholer. De vanligste er glykolmolekylet som har to karbonatomer slik som etanolmolekylet, men begge karbonatomene er bundet til en OH-gruppe.  Glykol er derfor en toverdig alkohol. Glykol fryser ved -35*c, og brukes derfor til frostvæske i biler og til å avise fly. Det er en giftig væske. Også har vi propylenglylkol og glyserol, som ikke regnes for å være giftige stoffer. Begge stoffene brukes i mat og kosmetikk. Propylenglykol brukes som løsemiddel i tannpasta, leppestifter, deodoranter og hudpleieprodukter. Glyserol er seigt og tyktflytende med en søtaktig smak, og stoffet blir tilsatt i sukkertøy. Det trekker også til seg fuktighet, og brukes derfor som tilsetning i næringsmidler og håndkremer for å hindre at huden tørker ut.

Reklamer