«LIKT LØSER LIKT»  <– må ha samme egenskaper for å kunne løse opp.

Vann er det vanligste løsemiddelet, men siden karbonmolekylene ikke er magnetiske, så vil ikke vann klare å løse det opp. Vann løser opp polare stoffer som har en negativ og positiv side. F.eks : Na(+)Cl(-). Na gir fra seg et elektron til Cl. Da mangler Na et elektron i ytterste skall, derfor blir det positivt.

(Kommer det alkohol i nærheten av cellen, vil den dø, fordi cellemembranen er laget av en type fett, og da blir det løst opp.)

Reklamer