Organiske stoffer er, med få unntak, alle stoffer som inneholder karbonatomer.

Et karbonatom har 4 elektroner i ytterste skall. Det bil gjerne skaffe seg 8 elektroner i ytterste skall, så den deler et elektron fra fire hydrogenatomer.

Karbon inngår i 95% av alle stoffer.

GRUPPE : Hydrokarboner

(ORGANISK KJEMI – hydrokarboner : alkaner, alkener og alkyner. )

Hydrokarboner består av karbon(C) og hydrogen(H).

De minste pumpes opp i Nordsjøen(oljeplattform) : Metan – kupromp, Etan, Propan – gassgrill, Butan –  gassbrenner.

Metan er en tørrgass med kokepunktet -162*c. Etan har kokepunktet -62*c. Propan(-42*c) holder seg i gassform og blir ikke flytende, derfor egner denne gassen seg til å ta med på tur osv for å brukes i f.eks gassgrill. Butan har kokepunkt på 0*c.

Ant. karbon         Navn

1                                       Met

2                                      Et

3                                     Prop

4                                     But

5                                     Pent

6                                     Heks

7                                     Hept

8                                   Okt

9

10                                Dek

JO LENGER NED PÅ LISTEN, JO FASTERE BLIR STOFFET.

 

Undergruppe : Alkaner

Alkaner består kun av ENKELTBINDINGER mellom atomene i kjeden. De deler ikke mer enn ett elektronpar. Du vet at det er et alkan hvis navnet på atomet slutter på -AN.

Alkener

Alkener har 1 dobbeltbinding mellom karbonatomene. 

C =C-C   (pluss H-atomer på sidene)

Atomnavnet vil slutte på -EN.

Alkyner

Alkyner har 1 trippelbinding.

Atomnavnet vil slutte på -YN.

Fokusspørsmål,   s.150

1. Hva er et organisk stoff? Et organisk stoff er alle stoffer som inneholder karbonatomer.

2. Hvorfor trodde man tidligere at man ikke kunne lage et organisk stoff?  Tidligere trodde man at det ikke gikk an å lage organiske stoffer fordi forskerne trodde at stoffene hadde en innebygget livskraft, og at de bare kunne lages i naturen. I 1828 fant en tysk forsker(Friedrick Wöhler) ut at han hadde klart å lage urinstoff som er et organisk stoff. Etterhvert ble det også laget av uorganiske forbindelser.

3. Hvordan skiller vi i dag mellom organiske og uorganiske stoffer i dag? De organiske stoffene inneholder karbonatomer.

4.  Omtrent hvor mange organiske stoffer er kjent til nå? Omtrent 30 millioner stoffer er kjent i verden, og det utgjørt omtrent 95% av alle antall stoffer. Grunnen til at det er såpass mange, er fordi at karbon har atomnummer 6. Det vil si at det har to elektroner i det innerste skallet og fire elektroner i det ytterste skallet. For å fylle opp det ytterste skallet med åtte elektroner(åtteregelen), binder karbonatomer seg til andre atomer ved hjelp av fire elektronparbindinger for å innfri åtteregelen. De binder seg til både til andre karbonatomer og til atomer fra andre grunnstoffer, først og fremst hydrogen. Når flere karbonatomer binder seg sammen, dannes det kjeder. Kjedene kan være korte, lange eller ha sidegreiner. To karbonatomer i en kjede kan dele fler enn ett elektronpar med hverandre, og da dannes det dobbelt og trippelbindinger. Når det i tillegg knyttes andre atomslag til kjedene, gir det mulighet for utallige varisjoner.

Reklamer