FOKUSSPØRSMÅL

1. Levende organismer kjennetegnes ved at de kan skaffe seg energi fra omgivelsene, vokse og få avkom. De kan reagere på ytre påvirkninger, og de inneholder DNA som overføres til avkommet i neste generasjon. Alle har evnen til å reprodusere seg selv.

2. Eksempler på encellede organismer er tøffeldyr eller kiselalger.

3. Spesialiserte celler kan være f.eks. muskelceller, blodceller, beinceller, sansceller, nerveceller og muskelvev. Vevene danner organer som f.eks. hjertet, lunger, nyrer og lever.

4. Se oppgave 1.2 i forrige innlegg.

5. Mitokondrier er ovale organeller som står for energiforsyningen i cellen. Kloroplaster inneholder klorofyll. Der produseres det glukose.

Fotosyntese:

CO2 + Vann => O2 + Glukose

-Balansert reaksjonsligning:

6 CO2 + 6H2O => 6O2 + C6H12O6

Celleånding:

– Sukker + O2 blir til energi, CO2 og vann.

Reaksjonen skjer i mitokondriene.

C6H12O6+O2 => Energi(ATP, cellenes energiform) + H2O + CO2

Reklamer